Komu pomáháme – Pes v nouzi

Komu pomáháme

Komu je pomoc Nadačního fondu PES V NOUZI určena?

O příspěvek z fondu mohou žádat především útulky, depozita a organizace, které svojí činností pomáhají opuštěným psům bez domova či se rozhodli uspořádat jednorázový projekt na pomoc psům bez domova (např. umisťovací výstava apd.).

Žádat  o příspěvek může pouze “právnická osoba”. Poskytování příspěvků soukromým osobám a soukromým depozitům bylo z důvodu nízké transparentnosti a špatné zkušenosti zrušeno. V případě, že jste soukromé depozitum či azyl nezapsaný v OR, žádost musíte podat prostřednictvím organizace, která splňuje podmínky poskytování příspěvků NF, a která Vám bude dělat “garanta”.

Jakou pomoc dokážeme útulkům nabídnout?

Finanční pomoc

Možnost čerpání příspěvků na chybějící veterinární péči, vybavení, akutní operace či nezbytnou rekonstrukci útulku tak, aby měli psí obyvatelé útulku či azylu zajištěny základní potřeby či odpovídající prostory (zateplení, rozšíření kotců apod.). Též poskytujeme příspěvky na pořádání umisťovací výstavy a jiné pejskům prospěšné akce.

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti!  Pokud jde o akutní případ (operace apd.), žádost nevypisujte a kontaktujte nás telefonicky!
 
Žádosti z jednotlivých oblastí podpory přijímáme během celého kalendářního roku a jejich uzávěrka je průběžná. O příspěvcích je rozhodováno průběžně na základě finančních možností fondu, a dále dle posouzení prospěšnosti a naléhavosti účelu. V případě kladného rozhodnutí Vám bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku a Smlouva o poskytnutí příspěvku. Způsob uvolňování finančních prostředků se liší dle povahy účelu příspěvku. Zaplacené daňové doklady již neproplácíme!

 

Přispějte také

Platební příkaz

Transparentní účet: 745746747/0600


Dárcovská SMS

DMSmezeraPESVNOUZImezera30
DMSmezeraPESVNOUZImezera60
DMSmezeraPESVNOUZImezera90 NA 87 777

Klikni a daruj

Detaily pro platbu Paysec. více informací


PayPal

Bezpečné platby na internetu Možnost platby platebními kartami.

Nákup

Můžete přispět také tím, že nakoupíte u našich parterů.. více informací

Materiální pomoc

Chcete přispět např. zakoupením krmiva? Více informací

Dobrovolnictví

Chcete připojit ruku k dílu? Více informací

Partneři

naši sponzoři a dárci