Sponzoring – Pes v nouzi

Sponzoring

Je například možno zakoupit reklamu na stránkách fondu či na jejím putovním stánku. Veškerý výtěžek z reklamy jde na konto fondu.

Od darování je nutné odlišit tzv. sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi – podnikateli. Na rozdíl od daru je tedy sponzoringu možno využít pouze ve vztahu s podnikatelem. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě, př. o spolupráci podle obchodního zákoníku.

Náklady na propagaci a reklamu jsou pro podnikatele daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí “cena” za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Přispějte také

Platební příkaz

Transparentní účet: 745746747/0600


Dárcovská SMS

DMSmezeraPESVNOUZImezera30
DMSmezeraPESVNOUZImezera60
DMSmezeraPESVNOUZImezera90 NA 87 777

Klikni a daruj

Detaily pro platbu Paysec. více informací


PayPal

Bezpečné platby na internetu Možnost platby platebními kartami.

Nákup

Můžete přispět také tím, že nakoupíte u našich parterů.. více informací

Materiální pomoc

Chcete přispět např. zakoupením krmiva? Více informací

Dobrovolnictví

Chcete připojit ruku k dílu? Více informací

Partneři

naši sponzoři a dárci